Projektas

 

 

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2021 M. BIRŽELIO 3 D. SPRENDIMO NR. T-272 „DĖL šiaulių miesto Savivaldybės infrastruktūros PRIPAŽINIMO PRIORITETINE KRITERIJŲ patvirtinimo IR ŠIAULIŲ MIESTO savivaldybės infrastruktūros pripažinimo prioritetine“ PAKEITIMO

 

2023 m. ................................d. Nr. .........

Šiauliai

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos savivaldybių infrastruktūros plėtros įstatymo 2 straipsnio 4 dalimi ir 4 straipsnio 2 dalies 2 punktu, Šiaulių miesto savivaldybės taryba nusprendžia:

Pakeisti Prioritetinę infrastruktūros schemą, nurodytą Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2021 m. birželio 3 d. sprendimo Nr. T-272 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės infrastruktūros pripažinimo prioritetine kriterijų patvirtinimo ir Šiaulių miesto savivaldybės infrastruktūros pripažinimo prioritetine“ 2 punkte, ir išdėstyti ją nauja redakcija (pridedama).

 

 

 

 

Savivaldybės meras