Projektas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

 

NUTARIMAS

DĖL 2018 metų paskelbimo lietuvos skautŲ JUDĖJIMO metais

 

2015 m. d. Nr.

Vilnius

 

 

Lietuvos Respublikos Seimas, atsižvelgdamas į tai, kad 2018 metais sukanka 100 metų, kai Lietuvoje buvo įkurtas pirmasis skautų vienetas, kuris padėjo pagrindą skautų judėjimui Lietuvoje, n u t a r i a:

 

 

1 straipsnis.

Paskelbti 2018 metus Lietuvos skautų judėjimo metais.

 

2 straipsnis. 

Pasiūlyti Lietuvos Respublikos Vyriausybei:

1) sudaryti Lietuvos skautų judėjimo metų komisiją, kuri iki 2016 m. gruodžio 31 d. parengtų Lietuvos skautų judėjimo metų programą ir pradėtų parengiamuosius darbus jai įgyvendinti;

2) 2018 metų valstybės biudžete numatyti lėšų Lietuvos skautų judėjimo metų komisijos sudarytai ir patvirtintai programai įgyvendinti.

 

 

Seimo Pirmininkas

 

 

 

Teikia

Seimo Pirmininkė                                                                                                 Loreta Graužinienė