Projektas XIIIP-3961(2)

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

ADMINISTRACINIŲ NUSIŽENGIMŲ KODEKSO 506, 514, 589 IR 597 STRAIPSNIų PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2019 m.                 d. Nr.

Vilnius

 

1 straipsnis. 506 straipsnio pakeitimas

1.   Pakeisti 506 straipsnio pavadinimą ir jį išdėstyti taip:

506 straipsnis. Statutinių valstybės tarnautojų, karo policijos, Lietuvos Respublikos vadovybės apsaugos tarnybos ar žvalgybos pareigūnų teisėtų nurodymų ar reikalavimų nevykdymas“.

2.   Pakeisti 506 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip:

4. Statutinio valstybės tarnautojo, karo policijos, Lietuvos Respublikos vadovybės apsaugos tarnybos (toliau – Vadovybės apsaugos tarnyba) ar žvalgybos pareigūno teisėto nurodymo ar reikalavimo nevykdymas, išskyrus šio kodekso 556 straipsnyje nurodytus atvejus,

užtraukia baudą nuo devyniasdešimt iki vieno šimto keturiasdešimt eurų.“.

 

2 straipsnis. 514 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 514 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

514 straipsnis. Leidimų sistemos pažeidimas Lietuvos Respublikos vadovybės apsaugos tarnybos saugomuose objektuose

Vadovybės apsaugos tarnybos saugomų objektų leidimų sistemos pažeidimas, t. y. neteisėtas patekimas į saugomus Lietuvos Respublikos Seimo, Lietuvos Respublikos Vyriausybės pastatus ir teritoriją, Respublikos Prezidento rezidencijos pastatus ir teritoriją, Turniškėse esančių rezidencijų teritoriją, kitoks šių objektų leidimų sistemos pažeidimas

užtraukia baudą nuo trijų šimtų iki aštuonių šimtų penkiasdešimt eurų.“

 

3 straipsnis. 589 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 589 straipsnio 53 punktą ir jį išdėstyti taip:

53) Vadovybės apsaugos tarnybos - dėl šio kodekso 505 straipsnyje, 506 straipsnio 4 dalyje, 507, 514 straipsniuose numatytų administracinių nusižengimų;“.

 

4 straipsnis. 597 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 597 straipsnio 9 dalies 6 punktą ir jį išdėstyti taip:

6) Vadovybės apsaugos tarnybos pareigūnai.“

 

4 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja 2020 m. liepos 1 d.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

Respublikos Prezidentas