Projektas

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. RUGPJŪČIO 28 D. SPRENDIMO NR. T-201 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO KULTŪROS IR MENO PREMIJŲ SKYRIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2023 m.                        d. Nr. T-

Šiauliai

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, 2022 m. birželio 30 d. Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo Nr. I-533 pakeitimo įstatymo Nr. XIV-1268 2 straipsnio 1 ir 2 dalimis, 1 straipsniu pakeisto Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 3 straipsnio 3 dalimi, 25 straipsnio 5 dalimi, 2022 m. birželio 30 d. Lietuvos Respublikos Šiaulių miesto ir Šiaulių rajono savivaldybių teritorijų ribų keitimo įstatymu Nr. XIV-1378, Šiaulių miesto savivaldybės taryba nusprendžia:

1. Pakeisti Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2014 m. rugpjūčio 28 d. sprendimą Nr. T-201 „Dėl Šiaulių miesto kultūros ir meno premijų skyrimo nuostatų patvirtinimo“:

1.1. Pakeisti pavadinimą ir jį išdėstyti taip:

DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS KULTŪROS IR MENO PREMIJŲ

SKYRIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“.

1.2. Pakeisti 1 punktą ir jį išdėstyti taip:

1. Patvirtinti Šiaulių miesto savivaldybės kultūros ir meno premijų skyrimo nuostatus (pridedama).

1.3. Pakeisti nurodyto sprendimo 1 punktu patvirtintus Šiaulių miesto savivaldybės kultūros ir meno premijų skyrimo nuostatus:

1.3.1. pakeisti pavadinimą ir jį išdėstyti taip:

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS KULTŪROS IR MENO PREMIJŲ SKYRIMO NUOSTATAI“;

1.3.2. pakeisti 1 punktą ir jį išdėstyti taip:

1. Šiaulių miesto savivaldybės kultūros ir meno premijų skyrimo nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja dokumentų Šiaulių miesto savivaldybės kultūros ir meno premijoms (toliau – premijos) gauti pateikimo, jų nagrinėjimo ir premijų skyrimo tvarką.“;

1.3.3. pakeisti 3 punktą ir jį išdėstyti taip:

3. Premijos kasmet skiriamos Šiaulių miesto savivaldybės kultūros ir meno kūrėjams (asmenims, kolektyvams, kūrėjų grupėms) už ilgametę, miestui ir visai savivaldybei reikšmingą kultūrinę meninę veiklą ar paskutinių dvejų metų pasiekimus literatūros, muzikos, scenos, kino, vizualiojo meno, etninės kultūros, kultūros paveldo srityse.“;

1.3.4. pakeisti 16 punktą ir jį išdėstyti taip:

16. Kultūros skyrius, atsižvelgdamas į Kultūros tarybos protokolo išvadą, rengia Savivaldybės mero potvarkio projektą dėl premijų skyrimo.“;

1.3.5. pakeisti 17 punktą ir jį išdėstyti taip:

17. Premijos skiriamos Savivaldybės mero potvarkiu.“

2. Nustatyti, kad šis sprendimas, išskyrus jo 3 punktą, įsigalioja 2023 m. balandžio 1 d., o jo nuostatos pradedamos taikyti, kai naujai išrinkta 2023–2027 metų kadencijos Šiaulių miesto savivaldybės taryba susirenka į pirmąjį posėdį.

3. Įpareigoti Šiaulių miesto savivaldybės Tarybos ir mero sekretoriatą, paskelbus 2023–2027  metų kadencijos Šiaulių miesto savivaldybės tarybos susirinkimo datą, pranešti apie tai Teisės aktų registrui.

 

Savivaldybės meras