Projektas Nr. XIVP-194(2)

 

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

ĮSTATYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS IR VOKIETIJOS FEDERACINĖS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SUSITARIMO DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS GINKLUOTŲJŲ PAJĖGŲ NARIŲ IR VOKIETIJOS FEDERACINĖS RESPUBLIKOS GINKLUOTŲJŲ PAJĖGŲ NARIŲ LAIKINO BUVIMO KITOS VALSTYBĖS TERITORIJOJE (LIETUVOS IR VOKIETIJOS SUSITARIMO DĖL GINKLUOTŲJŲ PAJĖGŲ NARIŲ ATVYKIMO) RATIFIKAVIMO

 

2021 m.                       d. Nr.

Vilnius

 

 

1 straipsnis. Susitarimo ratifikavimas

Lietuvos Respublikos Seimas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucijos 67 straipsnio 16 punktu, 138 straipsnio pirmosios dalies 4 punktu, Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių įstatymo 7 straipsnio 1 dalies 7 punktu ir atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos Prezidento 2021 m. vasario 1 d. dekretą Nr. 1K-512, ratifikuoja 2020 m. birželio 30 d. Vilniuje pasirašytą Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Vokietijos Federacinės Respublikos Vyriausybės susitarimą dėl Lietuvos Respublikos ginkluotųjų pajėgų narių ir Vokietijos Federacinės Respublikos ginkluotųjų pajėgų narių laikino buvimo kitos valstybės teritorijoje (Lietuvos ir Vokietijos susitarimą dėl ginkluotųjų pajėgų narių atvykimo).

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

 

 

Teikia

Seimo Užsienio reikalų komiteto pirmininkas                                                Žygimantas Pavilionis

2021-04-14