Projektas

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

visuomenės informavimo  ĮSTATYMO NR. I-1418

22 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

 

2018 m.               d. Nr.      

Vilnius

 

1 straipsnis. 22 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 22 straipsnio 11 dalies 10 punktą ir jį išdėstyti taip:

10) skelbdami žinias apie savižudybes ar bandymus nusižudyti, neturi nurodyti savižudybės ar mėginimo nusižudyti būdo antraštėse (anonsuose), jokiame turinyje neturi skelbti savižudybės ar mėginimo nusižudyti būdo detalių, rodyti savižudybės proceso ar bandančio nusižudyti, nusižudžiusio žmogaus. Informacijoje apie savižudybes ar bandymus nusižudyti privalu pranešti apie esamas emocinės ir psichologinės pagalbos galimybes bei pagalbos sau grupes nusižudžiusiųjų artimiesiems.“

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

Respublikos Prezidentas

 

Teikia:

Seimo nariai                                                                  Mykolas Majauskas

Juozas Olekas

Arūnas Gelūnas

Justas Džiugelis

Vytautas Kernagis

Vytautas Juozapaitis