Projektas Nr. XIIIP-4980(2)

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

MOTORINIŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ REGISTRACIJOS MOKESČIO

ĮSTATYMo NR. XIII-2690 3 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

 

2020 m.                              Nr.

Vilnius

 

 

1 straipsnis. 3 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 3 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

3 straipsnis. Mokesčio objektas

Mokesčio objektas – M1 klasei ar N1 klasei priskirtos motorinės transporto priemonės, kurios registraciją atlieka valdytojas, duomenų šaltiniuose nurodytas išmetamas CO2 dydis, išskyrus istorinės motorinės transporto priemonės ir motorinės transporto priemonės, kurios duomenų šaltiniuose nurodyta, kad transporto priemonė pritaikyta neįgaliųjų vežimėliui ir nurodytas specialios paskirties kodas „SH“ arba transporto priemonė yra su rankiniu valdymu ir nurodytas specialios paskirties kodas „SV“, kurių registraciją atlieka valdytojas, išmetamą CO2 dydį. Motorinių transporto priemonių, kurių registraciją atlieka valdytojas, vadovaujantis Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 27 straipsnio 2 dalies 4 punkto nuostatomis, išmetamas CO2 dydis nėra mokesčio objektas.

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja 2021 m. sausio 1 d.

 

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

Respublikos Prezidentas