Projektas    

LIETUVOS RESPUBLIKOS

BAUDŽIAMOJO KODEKSO PAPILDYMO 1671 STRAIPSNIU

ĮSTATYMAS

 

2019 m.                  d. Nr.

Vilnius

 

1 straipsnis. Kodekso papildymas 1671 straipsniu

Papildyti Kodeksą 1671 straipsniu:

1671 straipsnis. Neteisėtas žmogaus persekiojimas

1. Tas, kas prieš aiškiai išreikštą žmogaus valią sistemingai persekiojo šį žmogų bandydamas susisiekti su juo tiesiogiai, per kitus asmenis, raštu ar elektroninių ryšių priemonėmis, padarė baudžiamąjį nusižengimą,

baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu.

2. Už šio straipsnio 1 dalyje numatytas veikas asmuo atsako tik tuo atveju, kai yra nukentėjusio asmens skundas ar jo teisėto atstovo pareiškimas, prokuroro reikalavimas arba kai ikiteisminis tyrimas pradėtas nustačius smurto artimoje aplinkoje požymius.“

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

Respublikos Prezidentas

 

 

Teikia

Seimo nariai                                                   Viktorija Čmilytė-Nielsen                             (Parašas

Valerijus Simulik

Gediminas Vasiliauskas