Projektas

 

Lietuvos Respublikos

PELNO mokesčio įstatymo NR. iX-675

PAPILDYMO 591 straipsniu

įstatymas

 

2019 m.                              d. Nr.

Vilnius

 

1 straipsnis. Įstatymo papildymas 591 straipsniu

Papildyti Įstatymą 591 straipsniu:

591 straipsnis. Įstatymo taikymas Jungtinei Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystei, jai išstojus iš Europos Sąjungos

Jeigu iki 2019 m. kovo 30 d. neįsigalioja pagal Europos Sąjungos sutarties 50 straipsnio 2 dalį su Jungtine Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalyste sudarytas susitarimas dėl išstojimo arba nepriimamas sprendimas pratęsti Europos Sąjungos sutarties 50 straipsnio 3 dalyje nurodytą dvejų metų laikotarpį, nuo 2019 m. kovo 30 d. iki 2021 m. kovo 30 d. šio Įstatymo I, V, VII–IX ir X1 skyrių nuostatos Jungtinei Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystei taikomos tokia pačia apimtimi, kaip ir Europos Sąjungos valstybėms narėms.“

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja 2019 m. kovo 30 d.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

Respublikos Prezidentas