Projektas

 

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

NUTARIMAS

Dėl Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 35, 87 ir 88 straipsnių pakeitimo įstatymo PROJEKTO

teikimo Lietuvos Respublikos Seimui

 

2020 m.                        d. Nr.

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė n u t a r i a:

1. Pritarti Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 35, 87 ir 88 straipsnių pakeitimo įstatymo projektui ir teikti jį Lietuvos Respublikos Seimui.

2. Įgalioti aplinkos ministrą Kęstutį Mažeiką, o jam negalint dalyvauti – aplinkos viceministrą Marių Narmontą atstovauti Lietuvos Respublikos Vyriausybei svarstant nurodytą įstatymo projektą Lietuvos Respublikos Seime.

 

 

 

Ministras Pirmininkas

 

 

Aplinkos ministras