Projektas

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

DARBO KODEKSO 14, 25, 27, 30, 52, 58, 139, 144, 221, 222, 223, 225, 226, 227 IR 240 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMO NR. XIV-1187

9 STRAIPSNIO PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS

ĮSTATYMAS

 

2023 m.                 d. Nr.

Vilnius

 

1 straipsnis. 9 straipsnio pripažinimas netekusiu galios

Pripažinti netekusiu galios 9 straipsnį.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentas                                                                                         

 

Teikia

Seimo nariai:

 

Jonas Varkalys

Ričardas Juška

Juozas Baublys

Viktoras Pranckietis

Algirdas Butkevičius

Aušrinė Norkienė