Projektas

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

STATUTAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO STATUTO NR. I-399 89 STRAIPSNIo PAKEITIMO

 

 

2020 m.                 d. Nr.

Vilnius

 

1 straipsnis. 89 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 89 straipsnio 8 dalį ir ją išdėstyti taip:

8Seimo sesijos darbų programa sesijos metu nekeičiama. Įstatymų, kitų Seimo priimamų teisės aktų projektai, kuriuos Seimas patvirtina dienos darbotvarkėje, neprivalo būti įrašyti Seimo sesijos darbų programoje.

 

 

Seimo Pirmininkas

 

Teikia

Seimo nariai:

 

Andrius Vyšniauskas

Jurgis Razma

Eugenijus Gentvilas

Aušrinė Armonaitė