Projektas

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

 

NUTARIMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO 2020 M. GRUODŽIO 10 D. NUTARIMO NR. XIV-69 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KOMITETŲ NARIŲ PAVADUOTOJŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2023 m.         d. Nr. XIV-

Vilnius

 

 


 

 

Lietuvos Respublikos Seimas n u t a r i a:

1 straipsnis.

Pakeisti 12 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

12 straipsnis.

Patvirtinti Lietuvos Respublikos Seimo Švietimo ir mokslo komiteto narių pavaduotojus:

1) Dalios Asanavičiūtės

– 1) Matas Maldeikis;

2) Andrius Kupčinskas;

 

2) Eugenijaus Jovaišos

– Stasys Tumėnas;

 

3) Ievos Kačinskaitės-Urbonienės

– Vigilijus Jukna;

 

4) Silvos Lengvinienės

– Vytautas Mitalas;

 

5) Radvilės Morkūnaitės-Mikulėnienės

– 1) Paulė Kuzmickienė;

2) Andrius Vyšniauskas;

 

6) Laimos Nagienės

– Rima Baškienė;

 

7) Aušrinės Norkienės

– Jonas Jarutis;

 

8) Beatos Pietkiewicz

– Rita Tamašunienė;

 

9) Edmundo Pupinio

– 1) Linas Slušnys;

2) Jurgita Sejonienė;

 

10) Editos Rudelienės

– Juozas Baublys;

 

 

11) Jurgitos Šiugždinienės

 

– 1) Andrius Navickas;

2) Liuda Pociūnienė;

12) Vilijos Targamadzės

– Domas Griškevičius;

 

13) Artūro Žukausko

– Marius Matijošaitis.“

 

 

 

 

 

 

2 straipsnis.

Pakeisti 15 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

15 straipsnis.

Patvirtinti Lietuvos Respublikos Seimo Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto narių pavaduotojus:

1) Valentino Bukausko

– Viktoras Fiodorovas;

2) Guodos Burokienės

– Gintautas Kindurys;

3) Domo Griškevičiaus

– Vytautas Bakas;

4) Ričardo Juškos

– Eugenijus Gentvilas;

5) Kęstučio Masiulio

– 1) Jurgis Razma;

2) Sergejus Jovaiša;

6) Bronislovo Matelio

 

– 1) Jonas Gudauskas;

2) Kazys Starkevičius;

7) Kęstučio Navicko

– 1) Rasa Petrauskienė;

2) Sergejus Jovaiša;

8) Audriaus Petrošiaus

– 1) Mindaugas Skritulskas;

2) Matas Maldeikis;

9) Eugenijaus Sabučio

Kęstutis Vilkauskas;

10) Algio Strelčiūno

– 1) Antanas Čepononis;

2) Paulė Kuzmickienė;

11) Ritos Tamašunienės

– Agnė Širinskienė;

12) Valdemaro Valkiūno

– Vaida Giraitytė-Juškevičienė.“

 

 

 

 

 

 

 

 

Seimo Pirmininkas

 

Teikia

Seimo Pirmininko pirmasis pavaduotojas                  (Parašas                   Jurgis Razma

part_6671cc1c31934998942061aa42be4b55_end