Projektas

 

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

CIVILINIO KODEKSO PATVIRTINIMO, ĮSIGALIOJIMO IR ĮGYVENDINIMO ĮSTATYMO NR. VIII-1864 50 STRAIPSNIO PAKEITIMO IR 28 STRAIPSNIO PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS

ĮSTATYMAS

 

2017 m.                       d. Nr.

Vilnius

 

1 straipsnis. 28 straipsnio pripažinimas netekusiu galios

Pripažinti netekusiu galios 28 straipsnį.

 

2 straipsnis. 50 straipsnio pakeitimas

Pripažinti netekusiu galios 50 straipsnio 1 punkto f papunktį.

 

3 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja 2018 m. sausio 1 d.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

Respublikos Prezidentas

 

Teikia

Seimo nariai:                                                                                        Viktorija Čmilytė-Nielsen

Aušrinė Armonaitė

Simonas Gentvilas

Dovilė Šakalienė

Algirdas Sysas

Arūnas Gelūnas

Gintaras Steponavičius

Aušra Maldeikienė

Eugenijus Gentvilas

Julius Sabatauskas