Projektas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

 

NUTARIMAS

DĖL Lietuvos respublikos seimo 2017 m. birželio 22 d. nutarimo
nr. xiii-508 „dėl LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS SUDARYMO“ 2 IR 3 straipsniŲ pakeitimo

 

2017 m. rugsėjo       d. Nr. XIII-  

Vilnius

 

 


 

 

 

Lietuvos Respublikos Seimas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucijos
67 straipsnio 13 punktu, Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos įstatymo
7 straipsniu,
atsižvelgdamas į Lietuvos teisininkų draugijos 2017 m. rugsėjo 20 d. siūlymą ir Tėvynės sąjungos – Lietuvos krikščionių demokratų partijos 2017 m. rugpjūčio 31 d. siūlymą
 n u t a r i a:

 

1 straipsnis.

Pakeisti 2 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

 

2 straipsnis.

Skirti Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos nariais:

1) Vincentą Vobolevičių

– Respublikos Prezidento siūlymu;

2) Aistę Žilinskienę

– Respublikos Prezidento siūlymu;

3) Darijų Beinoravičių

– Lietuvos Respublikos teisingumo ministro siūlymu;

4) Svetlaną Misevičienę

– Lietuvos Respublikos teisingumo ministro siūlymu;

5) Olgą Kilkinovą

6) Svajonę Šaltauskienę

– Lietuvos teisininkų draugijos siūlymu;

– Lietuvos teisininkų draugijos siūlymu.“

 

2 straipsnis.

Pakeisti 3 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

 

„3 straipsnis.

Skirti Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos nariais:

1) Donatą Laurinavičių

– partijos „Tvarka ir teisingumas“ siūlymu;

2) Jūratę Lebedevienę

– Lietuvos socialdemokratų partijos siūlymu;

3) Maksimą Reznikovą

– Liberalų sąjūdžio siūlymu;

4) Vilių Semešką

– Tėvynės sąjungos – Lietuvos krikščionių demokratų

partijos siūlymu;

5) Valdemarą Urbaną

– Lietuvos lenkų rinkimų akcijos-Krikščioniškų šeimų

sąjungos siūlymu;

6) Jonę Valčiukienę

– Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos siūlymu.“

 

3 straipsnis.

Nustatyti, kad Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos nariai Olga Kilkinova ir Vilius Semeška prisiekia Lietuvos Respublikos Seime 2017 m. rugsėjo     d.

 

Seimo Pirmininkas

 

Projektą teikia:

Seimo Pirmininkas

Viktoras Pranckietis

part_756fc2c37536469691ff94b9347cdd02_end