Projektas Nr. XIVP-2471(2)

 

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PRAKTIKOS ĮSTATYMO NR. XIII-3222 2 IR 3 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMO NR. XIV-427 3 STRAIPSNIo PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

 

2023 m.                         d. Nr.

Vilnius

 

 

1 straipsnis. 3 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 3 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

3. Gydomojo masažo specialisto profesinę kvalifikaciją turintiems asmenims prilyginami asmenys, iki 2025 m. liepos 1 d. įgiję masažuotojo profesinę kvalifikaciją pagal masažuotojo formaliojo profesinio mokymo programas, įregistruotas Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registre iki 2023 m. liepos 1 d., jeigu mokytis pagal šias programas jie pradėjo iki 2023 m. gruodžio 1 d.“

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

Respublikos Prezidentas                                                                                                                    

 

 

 

 

 

Teikia

Seimo Sveikatos reikalų komiteto vardu

komiteto pirmininkas                                                                          Antanas Matulas