Projektas

 

 

 

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

ATMINTINŲ DIENŲ ĮSTATYMO NR. VIII-397 1 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTAS

 

 

2020 m.                                 d. Nr.
Vilnius

 

 

 

 

1 straipsnis. 1 straipsnio pakeitimas

1. Papildyti 1 straipsnio 2 dalį nauju 48 punktu:

48) rugsėjo pirmasis sekmadienis – Senelių diena;“.

2. Buvusius 1 straipsnio 2 dalies 48–69 punktus laikyti atitinkamai 49–70 punktais.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentas

 

 

 

 

Teikia

Seimo nariai                                                                                                    Rimantė Šalaševičiūtė

 

 

Irena Degutienė

 

 

Aušrinė Norkienė