Projektas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

ĮSTATYMO NR. I-833 DĖL LIETUVOS SAVIVALDYBIŲ ASOCIACIJOS PAGRINDINIŲ NUOSTATŲ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS

ĮSTATYMAS

 

2023 m.                 d. Nr.

Vilnius


 

 

 

 

1 straipsnis. Įstatymo pripažinimas netekusiu galios

Pripažinti netekusiu galios Lietuvos Respublikos įstatymą Nr. I-833 Dėl Lietuvos savivaldybių asociacijos pagrindinių nuostatų.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

Respublikos Prezidentas

                                                                                                                                                           

 

 

 

Teikia

Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto vardu

komiteto pirmininkas                                                                                                  Ričardas Juška

part_bf044341536149eb96a8557fb847bebd_end