Projektas

Aprašas: Aprašas: C:\Documents and Settings\lipetr\My Documents\Vytis1.gif

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

 

NUTARIMAS

 

DĖL ETIKOS IR PROCEDŪRŲ KOMISIJOS IŠVADOS PRIPAŽINIMO NEATITINKANČIA SEIMO STATUTO REIKALAVIMŲ

 

2017 m.                             d. Nr.
Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Seimas,

pabrėždamas, kad priimant sprendimus Seime negali kilti jokių abejonių ir dviprasmybių dėl jų priėmimo aplinkybių ar procedūrų;

įvertindamas tai, kad svarstant 2017 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projektui Nr. XIIP-4790(2) pateiktus svarbius Seimo narių pasiūlymus ir jiems nepritarus Seimo posėdžio pirmininkė minėtoje situacijoje neturėjo teisės pakartoti šių klausimų perbalsavimo prabėgus kelioms valandoms po balsavimo tam naudojantis Seimo Statuto 261 straipsniu, kuris numato kaip galima elgtis tuo atveju, kai reikia spręsti procedūrinius klausimus, kurie nėra numatyti Seimo Statute. Balsavimo pakartojimas nėra toks procedūrinis klausimas, kuris būtų nenumatytas Seimo Statute, kad dėl jo reikėtų naudotis Statuto 261 straipsniu. Balsavimo pakartojimo procedūra yra aprašyta Seimo Statuto 121 straipsnyje, kuriame yra nustatytos aiškios aplinkybės, kada galima siūlyti perbalsuoti kokį nors klausimą. Tokių aplinkybių po balsavimo dėl minėtų pataisų nebuvo susidarę. Seimui nepritarus minėtoms svarbioms pataisoms, Finansų ministras turėjo teisę pasinaudoti Statuto 158 straipsnyje numatytomis procedūromis, tačiau jis šiomis teisėmis nesinaudojo, nors tai galėjo padaryti iki pat balsavimo dėl viso įstatymo priėmimo pabaigos. Taigi Seimo Statutas nustato aiškias procedūras, kaip turi būti elgiamasi, jeigu priimant įstatymą Seimas nepritaria svarbioms pataisoms. Susiklosčius tokiai situacijai yra neteisėta naudotis Statuto 261 straipsnio procedūromis, kurios numato, kaip turi būti elgiamasi kai tenka spręsti procedūrinius klausimus, kurie nėra numatyti Statute;

gerbdamas ir laikydamasis Seimo statuto;

n u t a r i a:

 

1 straipsnis.

Pripažinti, kad Seimo Etikos ir procedūrų komisijos išvadą dėl Seimo narių Andriaus Kubiliaus, Mykolo Majausko ir Ingridos Šimonytės skundo „Dėl pažeidimų svarstant 2017 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projektą Nr. XIIP-4790(2)“ neatitinkančia Seimo Statuto reikalavimų.

 

2 straipsnis.

Įpareigoti Seimo vadovybę ir pirmininkaujančius Seimo posėdžiams asmenis preciziškai laikytis Seimo Statuto ir nenaudoti Seimo aritmetinės daugumos Seimo Statute numatytų procedūrų nepaisymui.

 

3 straipsnis.

Įpareigoti Seimo Etikos ir procedūrų komisiją atsakingai vykdyti Seimo Statute numatytas kontrolės funkcijas ir principingai vertinti Seimo Statuto pažeidimus, net ir tais atvejais, kai juos daro valdančiosios koalicijos lyderiai.

 

 

SEIMO PIRMININKAS                                                        VIKTORAS PRANCKIETIS

 

 

 

Nutarimą teikia:

 

Andrius Kubilius