Projektas

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ
ĮSTATYMO NR. I-1491 PAKEITIMO
ĮSTATYMO NR. I-1491

6 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

 

 

2017 m.                                         d. Nr.

Vilnius

 

 

 

 

1 straipsnis. 6 straipsnio pakeitimas

Papildyti 6 straipsnį 13 punktu:

13) mokslinių straipsnių publikavimo referuojamuose ir citavimo indeksą turinčiuose žurnaluose pirkimams“.

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja 2018 m. sausio 1 d.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą

 

Respublikos Prezidentas

 

 

 

Teikia

 

Seimo nariai

 

Eugenijus Jovaiša

Agnė Širinskienė