Projektas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

 

 

NUTARIMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO PETICIJŲ KOMISIJOS 2023 M. LAPKRIČIO 15 D. IŠVADOS NR. 250-I-31

 

2023 m.              d. Nr.

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Seimas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos peticijų konstitucinio įstatymo 19 straipsnio 1 dalimi ir Lietuvos Respublikos Seimo statuto 80 straipsnio 5 dalimi, nutaria:

 

1 straipsnis.

Pritarti Seimo Peticijų komisijos 2023 m. lapkričio 15 d. išvadai Nr. 250-I-31 visiškai tenkinti pareiškėjo peticijoje pateiktą siūlymą panaikinti Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 428 straipsnio 3 dalies ir 429 straipsnio 3 dalies koliziją, pakeičiant Baudžiamojo proceso kodekso 429 straipsnio 3 dalį.

 

2 straipsnis.

Pavesti Seimo Peticijų komisijai iki 2023 m. gruodžio 31 d. parengti šio nutarimo įgyvendinamojo teisės akto projektą.

 

 

 

Seimo Pirmininkas

 

 

 

 

Teikia

Peticijų komisijos pirmininkas                                                            Edmundas Pupinis