ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2022 M. GRUODŽIO 22 D. SPRENDIMO NR. T-460 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2010 M. RUGPJŪČIO 19 D. SPRENDIMO NR. T-247 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO CENTRINĖS DALIES TRANSPORTO IR AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO TERITORIJŲ SPECIALIOJO PLANO PATVIRTINIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS“

PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS

 

2023 m.                       Nr. T-

Šiauliai

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 16 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 2 dalimi ir atsižvelgdama į Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Teritorijų planavimo valstybinės priežiūros departamento antrojo teritorijų planavimo priežiūros skyriaus 2023-06-22 administracinio sprendimo atitikties teritorijų planavimą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimams patikrinimo akte Nr. TP6-3 nurodytus argumentus,  Šiaulių miesto savivaldybės taryba nusprendžia:

1. Pripažinti netekusiu galios nuo jo priėmimo momento (ab initio) Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2022 m. gruodžio 22 d. sprendimą Nr. T-460 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2010 m. rugpjūčio 19 d. sprendimo Nr. T-247 „Dėl Šiaulių miesto centrinės dalies transporto ir automobilių stovėjimo teritorijų specialiojo plano patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios“.

2. Įpareigoti:

2.1. planavimo organizatorių per 5 darbo dienas nuo šio sprendimo priėmimo dienos šį sprendimą pateikti įregistruoti ir paskelbti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre;

2.2. Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Bendrųjų reikalų skyrių šį sprendimą skelbti Šiaulių miesto savivaldybės interneto svetainės dokumentų paieškos sistemoje.

 

 

 

 

Savivaldybės meras