Projektas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

BAUDŽIAMOJO KODEKSO 310 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2020 m.                              d.  Nr.

Vilnius

 

1 straipsnis. 310 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 310 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Tas, kas žiauriai elgėsi su gyvūnu, jį kankino, jeigu dėl to gyvūnas žuvo arba buvo suluošintas,

baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dviejų metų.

2. Tam, kuris žiauriai elgėsi su gyvūnu, jį kankino, jeigu dėl to gyvūnas žuvo arba buvo suluošintas, nuo trejų iki penkerių metų draudžiama įsigyti ir jo nuolatinėje gyvenamojoje vietoje laikyti bet kokį gyvūną.

3Už šiame straipsnyje numatytas veikas atsako ir juridinis asmuo.“

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentas

 

Teikia

 

Seimo nariai:

 

Aistė Gedvilienė

Laurynas Kasčiūnas