Projektas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

 

DĖL VILKŲ SUMEDŽIOJIMO PER 20222023 METŲ MEDŽIOKLĖS SEZONĄ LIMITO PATVIRTINIMO

 

2022 m.                             d. Nr. D1-

Vilnius

 


Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo 6 straipsnio 5 dalies 5 punktu, atsižvelgdamas į Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 258 „Dėl Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių patvirtinimo“, 42 punktą, taip pat į Vilko (Canis lupus) apsaugos plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. rugpjūčio 28 d. įsakymu Nr. D1-699 „Dėl Vilko (Canis lupus) apsaugos plano patvirtinimo“, 36 punktą,

t v i r t i n u 282 vilkų sumedžiojimo per 20222023 m. medžioklės sezoną limitą.

 

 

 

Aplinkos ministras

 

 

 

 

 

part_fd001904ac1c4e15a1f975d33e855a31_end