Projektas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2007 M. RUGPJŪČIO 1 D. ĮSAKYMO NR. V-633 „DĖL LIETUVOS HIGIENOS NORMOS

HN 117:2007 „GROŽIO PASLAUGŲ SVEIKATOS SAUGOS REIKALAVIMAI“ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2017 m.                          d. Nr. V- 

Vilnius

 

P a k e i č i u Lietuvos higienos normą HN 117:2007 „Grožio paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. rugpjūčio 1 d. įsakymu Nr. V-633 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 117:2007 „Grožio paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“ ir 4 punktą išdėstau taip:

4. Šioje higienos normoje vartojamos sąvokos ir jų apibrėžtys:

4.1. A kategorijos paslauga – paslauga, kurią teikiant pažeidžiama oda arba gleivinė ir instrumentas užteršiamas krauju arba kitais kūno skysčiais (tatuiravimo, ilgalaikio (permanentinio) makiažo, papuošalų vėrimo, plaukų skutimo, manikiūro ir pedikiūro karpant nagų odeles ir kitos invazinės grožio paslaugos);

4.2. B kategorijos paslauga – paslauga, kurią teikiant nepažeidžiama oda arba gleivinė (veido ir kūno, plaukų priežiūros, manikiūro ir pedikiūro nekarpant nagų odelių paslaugos, plaukų šalinimo vašku, dekoratyvinės kosmetikos ir kitos neinvazinės grožio paslaugos);

4.3. dekoratyvinės kosmetikos paslauga – paslauga, kurią teikiant ant kliento epidermio, plaukų, nagų, lūpų užtepama, užpurškiama, užklijuojama ir pan. atitinkamas dekoratyvinės kosmetikos gaminio kiekis;

4.4. dezinfekcija – daugelio arba visų mikroorganizmų, išskyrus bakterijų sporas, sunaikinimas aplinkoje fizinėmis ir cheminėmis priemonėmis;

4.5. grožio paslauga – paslauga, kurios tikslas įvairiomis priemonėmis ir būdais, išlaikyti natūralią žmogaus plaukų, veido, kūno, nagų išvaizdą (grožį), apsaugoti ir (arba) palaikyti gerą plaukų, odos, nagų būklę, paryškinti patraukliuosius bruožus (plaukų priežiūros, veido ir kūno priežiūros, nagų priežiūros, tatuiravimo, ilgalaikio (permanentinio) makiažo, papuošalų vėrimo paslaugos). Grožio paslaugoms priskiriamos paslaugos ir procedūros, kurias teikiant (atliekant) naudojamos priemonės (prietaisai), kurios pagal gamintojo nurodytas instrukcijas (rekomendacijas, aprašymą, nurodytą paskirtį) skirtos vartotojui buitiniam naudojimui ir (arba) grožio paslaugų teikėjui profesionaliam naudojimui ir kurias teikiant naudojamos priemonės (prietaisai), medžiagos, kurios nėra kraujo komponentai, vaistai (vaistiniai preparatai) ir kurių sudėtyje nėra vaistų (vaistinių preparatų);

4.6. instrumento valymas – pirminis teršalų šluostymas, instrumento mirkymas ir plovimas, skalavimas vandeniu;

4.7. ilgalaikio (permanentinio) makiažo paslauga – specialių dažų ar pigmentų įterpimas į odą veido srityje, paryškinant ar pakoreguojant antakių, akių, lūpų kontūrus;

4.8. kosmetikos gaminys –medžiaga ar preparatas, skirtas išorinėms kūno dalims (epidermiui, plaukams, nagams, lūpoms ir išoriniams lyties organams) arba dantims, burnos ertmės gleivinei tik / ar daugiausia valyti, kvėpinti, pakeisti išvaizdą ir/ ar koreguoti kvapą, apsaugoti ir / ar palaikyti jų gerą būklę;

4.9. nagų priežiūros paslauga – manikiūro, pedikiūro, dirbtinio nagų priauginimo ir kitos su nagų priežiūra susijusios grožio paslaugos;

4.10. papuošalų vėrimo paslauga – paslauga, kurios metu į įvairias kūno vietas įveriami papuošalai;

4.11. plaukų priežiūros paslauga – plaukų plovimo, plaukų kaukių dėjimo, kirpimo, skutimo, šukuosenos formavimo, ilgalaikio plaukų sušukavimo, plaukų priauginimo, tiesinimo ir kitos su plaukų priežiūra susijusios grožio paslaugos;

4.12. sanitizatorius – įrenginys, kuriame išvalyti instrumentai dezinfekuojami ultravioletiniais spinduliais;

4.13. sterilizacija – mikroorganizmų ir jų sporų sunaikinimas fizinėmis ir cheminėmis priemonėmis;

4.14. sterilus instrumentas – instrumentas be gyvybingų mikroorganizmų ir jų sporų;

4.15. tatuiravimo paslauga – ilgalaikio (permanentinio) ženklo ar piešinio ant odos atlikimas adata įterpiant specialius dažus ar pigmentus;

4.16. veido ir kūno priežiūros paslauga – odos valymo, maitinimo, drėkinimo, kosmetinių kaukių dėjimo, plaukų šalinimo ir kitos su veido ir kūno priežiūra susijusios grožio paslaugos.“

 

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras