Projektas

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

NUTARIMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS Tarptautinių sankcijų įstatymo įgyvendinimo

 

Nr.

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos tarptautinių sankcijų įstatymo 10 straipsnio 1 ir 2 dalimis, 11 straipsnio 2 dalimi ir 12 straipsnio 1 ir 2 dalimis, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1.   Sudaryti šią Tarptautinių sankcijų koordinavimo komisiją (toliau – Komisija):

užsienio reikalų viceministras (Komisijos pirmininkas);

Ministro Pirmininko patarėjas (Komisijos pirmininko pavaduotojas);

aplinkos viceministras;

ekonomikos ir inovacijų viceministras;

energetikos viceministras;

finansų viceministras;

krašto apsaugos viceministras;

kultūros viceministras;

socialinės apsaugos ir darbo viceministras;

susisiekimo viceministras;

sveikatos apsaugos viceministras;

švietimo, mokslo ir sporto viceministras;

teisingumo viceministras;

vidaus reikalų viceministras;

žemės ūkio viceministras;

Lietuvos banko valdybos narys;

Valstybės saugumo departamento valdybos viršininkas;

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos direktorius arba jį pavaduojantis asmuo;

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos  pirmininkas arba jį pavaduojantis asmuo;

Lietuvos transporto saugos administracijos direktorius arba jį pavaduojantis asmuo;

Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos direktorius arba jį pavaduojantis asmuo;

Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinis direktorius arba jį pavaduojantis asmuo;

Radijo ir televizijos komisijos pirmininkas arba jį pavaduojantis asmuo;

Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos vadas arba jį pavaduojantis asmuo;

Viešųjų pirkimų tarnybos direktorius arba jį pavaduojantis asmuo.

2. Patvirtinti pridedamus:

2.1. Tarptautinių sankcijų įgyvendinimo tvarkos aprašą;

2.2. Tarptautinių sankcijų koordinavimo komisijos darbo tvarkos aprašą.

3. Pripažinti netekusiais galios:

3.1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gruodžio 30 d. nutarimą Nr. 1679 „Dėl Tarptautinių sankcijų įgyvendinimo priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais;

3.2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. birželio 6 d. nutarimą Nr. 639 „Dėl politinių sankcijų, kuriomis draudžiama asmenims atvykti ar keliauti tranzitu per Lietuvos Respublikos teritoriją, įgyvendinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais.

4. Nustatyti, kad šis nutarimas įsigalioja 2022 m. gegužės 17 d.

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                    

 

 

Užsienio reikalų ministras