Projektas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

 

NUTARIMAS

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS

SEIMO 2017 M. KOVO 16 D. NUTARIMO NR. XIII-226 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO II (PAVASARIO) SESIJOS DARBŲ PROGRAMOS“ PAKEITIMO

 

 

2017 m.             d. Nr.

 

Vilnius

 

 

Lietuvos Respublikos Seimas n u t a r i a:

 

1 straipsnis.

 

Papildyti Lietuvos Respublikos Seimo 2017 m. kovo 16 d. nutarimu Nr. XIII-226 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo II (pavasario) sesijos darbų programos“ patvirtintos Lietuvos Respublikos Seimo II (pavasario) sesijos darbų programos III skyrių „Lietuvos Respublikos Seimo narių ir Lietuvos Respublikos Seimo frakcijų siūlomi teisės aktų projektai“ 125 punktu.

125.

XIIIP-701

Žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų teikimo pagal paslaugų kvitą įstatymo NR. XI-2411 pakeitimo įstatymo projektas

Seimo nariai

KRK

gegužė–

birželis

 

 

Seimo Pirmininkas

 

 

Teikia:

Seimo nariai:

 

Kazys Starkevičius

 

Edmundas Pupinis