Projektas

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

rinkimų kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo konstituciniO ĮSTATYMO Nr. XIV-1381 92 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2023 m.                    d. Nr.

Vilnius

 

 

1. straipsnis. 92 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 92 straipsnio 8 dalies 5 punktą ir jį išdėstyti taip:

5) fotografuoti, daryti vaizdo ir garso įrašus, užtikrinant asmens duomenų apsaugą ir nepažeidžiant teisės į slaptą balsavimą;“

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

Respublikos Prezidentas

 

 

Teikia Seimo nariai                                                                           Gintautas Kindurys

Algimantas Dumbrava

Giedrius Surplys

Eugenijus Jovaiša

Guoda Burokienė

Deividas Labanavičius

Valius Ąžuolas

Juozas Varžgalys

Dainius Kepenis

Ligita Girskienė

Aurelijus Veryga

Aušrinė Norkienė