Projektas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

 

NUTARIMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO 2017 M. BIRŽELIO 20 D. NUTARIMO NR. XIII-483 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO NEĮGALIŲJŲ TEISIŲ KOMISIJOS SUDARYMO“ PAKEITIMO

 

2019 m. rugsėjo   d. Nr. XIII-

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Seimas n u t a r i a:

1 straipsnis.

Pakeisti 1 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

1 straipsnis.

Sudaryti Lietuvos Respublikos Seimo Neįgaliųjų teisių komisiją iš 10 narių.“

 

2 straipsnis.

Pakeisti 2 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

2 straipsnis.

Patvirtinti šios sudėties Lietuvos Respublikos Seimo Neįgaliųjų teisių komisiją:

1) Vytautas Bakas;

2) Algimantas Dumbrava;

3) Justas Džiugelis;

4) Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė;

5) Raminta Popovienė;

6) Naglis Puteikis;

7) Juozas Rimkus;

8) Rimantė Šalaševičiūtė;

9) Ingrida Šimonytė;

10) Gediminas Vasiliauskas.“

 

 

 

Seimo Pirmininkas

 

teikia: Seimo Pirmininko pirmoji pavaduotoja                                                 Rima Baškienė