RASEINIAI LINIJA

RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS tarybos 2016 m. sausio 28 d. sprendimo Nr. TS-19 „DĖL VIETINIŲ RINKLIAVŲ RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE“ pakeitimo

 

Nr.

Raseiniai

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymo 12 straipsnio  4 punktu ir atsižvelgdama į Vyriausybės atstovų įstaigos Vyriausybės atstovo Kauno ir Marijampolės apskrityse 2020 m. lapkričio 4 d. raštą Nr.(5.13)-S2-491 „Dėl Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymo“, Raseinių rajono savivaldybės taryba  nusprendžia,

pakeisti Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. sausio 28 d. sprendimo Nr. TS-19 „Dėl vietinių rinkliavų Raseinių rajono savivaldybės teritorijoje“ 2 punktu patvirtintų vietinių rinkliavų nuostatų:

1.  1 priedo 13 punktą ir išdėstyti jį nauja redakcija:

13. Sumokėtą rinkliavą arba jos dalį grąžina Savivaldybės administracija pagal leidimą išdavusio  Vietinio ūkio ir turto valdymo skyriaus pažymą, kurioje nurodomos rinkliavos grąžinimo priežastys. Prašymas dėl rinkliavos grąžinimo pateikiamas Savivaldybės administracijos direktoriui. Rinkliava gali būti grąžinta, jeigu prašymas dėl jos grąžinimo Savivaldybės administracijai pateiktas per Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatyme nustatytą terminą. Rinkliava grąžinama per 30 dienų po rašytinio prašymo grąžinti rinkliavą gavimo dienos.“

22 priedo 9 punktą ir išdėstyti jį nauja redakcija:

9. Sumokėtą rinkliavą arba jos dalį grąžina Savivaldybės administracija pagal leidimą išdavusios seniūnijos seniūno pažymą, kurioje nurodomos rinkliavos grąžinimo priežastys.  Prašymas dėl rinkliavos grąžinimo pateikiamas Savivaldybės administracijos direktoriui. Rinkliava gali būti grąžinta, jeigu prašymas dėl jos grąžinimo Savivaldybės administracijai pateiktas per Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatyme nustatytą terminą. Rinkliava grąžinama per 30 dienų po rašytinio prašymo grąžinti rinkliavą gavimo dienos.“

33 priedo 10 punktą ir išdėstyti jį nauja redakcija:

10. Sumokėtą rinkliavą arba jos dalį grąžina Savivaldybės administracija pagal leidimą išdavusio administracijos padalinio pažymą, kurioje nurodomos rinkliavos grąžinimo priežastys. Prašymas dėl rinkliavos grąžinimo pateikiamas Savivaldybės administracijos direktoriui. Rinkliava gali būti grąžinta, jeigu prašymas dėl jos grąžinimo Savivaldybės administracijai pateiktas per Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatyme nustatytą terminą. Rinkliava grąžinama per 30 dienų po rašytinio prašymo grąžinti rinkliavą gavimo dienos.“

44 priedo 9 punktą ir išdėstyti jį nauja redakcija:

9. Sumokėtą rinkliavą arba jos dalį grąžina Savivaldybės administracija pagal leidimą išdavusio administracijos padalinio pažymą, kurioje nurodomos rinkliavos grąžinimo priežastys. Prašymas dėl rinkliavos grąžinimo pateikiamas Savivaldybės administracijos direktoriui. Rinkliava gali būti grąžinta, jeigu prašymas dėl jos grąžinimo Savivaldybės administracijai pateiktas per Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatyme nustatytą terminą. Rinkliava grąžinama per 30 dienų po rašytinio prašymo grąžinti rinkliavą gavimo dienos.“

55 priedo 14 punktą ir išdėstyti jį nauja redakcija:

14. Sumokėtą rinkliavą arba jos dalį grąžina Savivaldybės administracija pagal leidimą išdavusio administracijos padalinio pažymą, kurioje nurodomos rinkliavos grąžinimo priežastys. Prašymas dėl rinkliavos grąžinimo pateikiamas Savivaldybės administracijos direktoriui. Rinkliava gali būti grąžinta, jeigu prašymas dėl jos grąžinimo Savivaldybės administracijai pateiktas per Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatyme nustatytą terminą. Rinkliava grąžinama per 30 dienų po rašytinio prašymo grąžinti rinkliavą gavimo dienos.“

Šis sprendimas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka per vieną mėnesį nuo paskelbimo ar įteikimo suinteresuotai šaliai dienos gali būti skundžiamas Regionų apygardos administracinio teismo Šiaulių rūmams (Dvaro  g. 80, LT-76298 Šiauliai).

 

Savivaldybės meras