Projektas

 

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

NUTARIMAS

 

DĖL LIETUVOS TOTORIŲ ISTORIJOS IR KULTŪROS METŲ MINĖJIMO

2021 METAIS PLANO PATVIRTINIMO

 

 

2020 m.                           d. Nr.

Vilnius

 

Įgyvendindama Lietuvos Respublikos Seimo 2019 m. spalio 10 d. nutarimą Nr. XIII-2471 „Dėl 2021 metų paskelbimo Lietuvos totorių istorijos ir kultūros metais“, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Patvirtinti pridedamą Lietuvos totorių istorijos ir kultūros metų minėjimo 2021 metais planą (toliau – Planas).

2. Nustatyti, kad Planas įgyvendinamas iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžete atitinkamoms ministerijoms, institucijoms, įstaigoms patvirtintų bendrųjų asignavimų ir kitų teisėtai gautų lėšų.

3. Pasiūlyti:

3.1. Alytaus apskrities totorių bendruomenei, Kauno apskrities totorių bendruomenei, Keturiasdešimt totorių kaimo totorių bendruomenei, Lietuvos istorijos institutui, Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekai, Lietuvos nacionalinei Martyno Mažvydo bibliotekai, Lietuvos nacionaliniam muziejui, viešajai įstaigai „Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija“, Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos sekretoriatui, Lietuvos totorių bendruomenių sąjungai, Lietuvos valstybės istorijos archyvui, VšĮ „Motobaltija“, Nacionaliniam muziejui Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmams, Rudaminos daugiafunkciniam kultūros centrui, Trakų istorijos muziejui, Vilniaus apskrities totorių bendruomenei, Vilniaus rajono savivaldybės Centrinei bibliotekai, Vilniaus universitetui, Visagino totorių bendrijai, Vytauto Didžiojo karo muziejui, Vladislavo Sirokomlės muziejui – dalyvauti įgyvendinant Planą;

3.2. Alytaus rajono savivaldybei, Kauno miesto savivaldybei, Vilniaus rajono savivaldybei, Visagino savivaldybei – dalyvauti įgyvendinant Planą ir skirti savivaldybių biudžetų lėšų Planui įgyvendinti.

 

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                     

 

Kultūros ministras