Projektas

 

Lietuvos Respublikos

specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo NR. XIII-2166
86
STRAIPSNIO PAKEITIMO
ĮSTATYMAS

 

2020 m.               d. Nr.

Vilnius

1 straipsnis. 86 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti  86 straipsnio 2 dalies 18 punkto a papunktį ir jį išdėstyti taip:

a) jas naudoja asmenys savo žemėje arba turėdami kitų žemės savininkų ir valdytojų sutikimą jų valdomoje žemėje statybos, žemės ūkio, miškų ūkio darbams;“.

2. Papildyti 86 straipsnio 2 dalį 21 punktu:

21) medžioti ir žvejoti.“

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

Respublikos Prezidentas

 

Teikia Seimo nariai:

Linas Jonauskas

 

Gintautas Paluckas

 

Tomas Bičiūnas

 

Dovilė Šakalienė

 

Andrius Mazuronis

 

Julius Sabatauskas

 

Orinta Leiputė

 

Algirdas Sysas

 

Rasa Budbergytė

 

Liudas Jonaitis

 

Domas Griškevičius

 

Aistė Gedvilienė

 

Andrius Vyšniauskas

 

Mindaugas Skritulskas