Projektas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

 

NUTARIMAS

 

 

DĖL 2015 METŲ LAISVĖS PREMIJOS PASKYRIMO

VYTAUTUI LANDSBERGIUI

 

2015 m.                                      d. Nr.

Vilnius

 

 

 

Lietuvos Respublikos Seimas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos laisvės premijos įstatymo 2 straipsnio 8 dalimi ir Laisvės premijų komisijos 2015 m. lapkričio 12 d. sprendimu Nr. 912Spr-1, n u t a r i a:

 

1 straipsnis.

Paskirti 2015 metų Laisvės premiją Aukščiausiosios Tarybos-Atkuriamojo Seimo Pirmininkui - atkurtos nepriklausomos Lietuvos Respublikos vadovui, Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarui Vytautui LANDSBERGIUI.

 

2 straipsnis.

2015 metų Laisvės premiją Vytautui LANDSBERGIUI įteikti Laisvės gynėjų dieną – 2016 m. sausio 13-ąją.

 

 

 

 

Seimo PirmininkAS                                                                                                         

 

Teikia:                      Povilas Urbšys

Algirdas Butkevičius

Juozas Olekas

Juras Požėla

Rima Baškienė

Viktorija Čmilytė-Nielsen

Domas Petrulis

Arūnas Dudėnas

Benediktas Juodka

Gediminas Kirkilas