LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

 

REZOLIUCIJA

 

DĖL AKTYVIŲ PRIEMONIŲ UKRAINOS CIVILIŲ GYVENTOJŲ BEI KRITINĖS INFRASTRUKTŪROS SAUGUMUI UŽTIKRINTI

 

2022 m. kovo 17 d. Nr.

 

Vilnius

 

 

 

Lietuvos Respublikos Seimas

 

atsižvelgdamas į Ukrainos Prezidento 2022 m. vasario 28 d. prašymą Ukrainos oro erdvę paskelbti neskraidymo zona;

 

sveikindamas Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos 2022 m. kovo 2 d. rezoliuciją „Dėl agresijos prieš Ukrainą“;

 

pabrėždamas, kad įvestos sankcijos Kremliaus režimui pakenks, bet jo nesustabdys, todėl Vakarai turi būti pasiruošę tvirtai atremti Rusijos agresiją;

 

vertindamas Europos Sąjungos (toliau – ES) ir kitų Vakarų šalių įvestas griežtas sankcijas Rusijos Federacijai dėl jos vykdomos karinės agresijos prieš Ukrainą ir teikiamą finansinę, karinę paramą Ukrainai;

 

reikšdamas palaikymą ES šalies kandidatės statuso suteikimui Ukrainai;

 

smerkia Rusijos Federacijos, bendrininkaujant Baltarusijos Respublikai, vykdomą plataus masto karinę invaziją, vykdomus nusikaltimus žmoniškumui ir karo nusikaltimus prieš suverenią Ukrainą ir jos žmones;

 

reiškia palaikymą Ukrainos gynėjams ir šalies piliečiams Ukrainos kovoje su neišprovokuotą agresiją ir neteisėtą karą pradėjusia Rusijos Federacija, bei reiškia visapusišką paramą Ukrainai,  kovojančiai už savo laisvę, suverenitetą ir teritorinį vientisumą;

 

ragina JTO nedelsiant imtis veiksmų užtikrinant neskraidymo zoną virš Ukrainos, siekiant sustabdyti masines civilių aukų žūtis;

 

kreipiasi į demokratinių valstybių parlamentus ragindamas, kad, kol bus ruošiamos techninės priemonės neskraidymo zonai užtikrinti, šios šalys siektų humanitarinių koridorių Ukrainos teritorijoje atidarymo, pirmiausia išnaudojant Jungtinių Tautų mechanizmą arba įsteigiant norinčių ir galinčių valstybių koaliciją, kad civiliai gyventojai galėtų saugiai išvykti iš karo veiksmų zonų bei Rusijos Federacijos neteisėtai užimtų ir kontroliuojamų teritorijų, bei būtų apsaugoti humanitarinės paramos konvojai; o virš minėtų teritorijų, taip pat virš Ukrainos atominių elektrinių bei branduolinių atliekų saugyklų oro erdvę paskelbtų neskraidymo zona;

 

pažymi, kad neskraidymo zonos paskelbimas atvertų kelią imtis aktyvių priemonių, kad Jungtinių Tautų taikdariai galėtų užtikrinti humanitarinių koridorių ir Ukrainos atominių elektrinių bei branduolinių atliekų saugyklų saugumą;

 

kviečia demokratinių valstybių parlamentus raginti savo šalių vyriausybes skelbti papildomų sankcijų Rusijos Federacijai bei Baltarusijos Respublikai, prisidedančiai prie Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, įvedimą;

 

ragina demokratines valstybes nedelsiant uždaryti savo oro erdvę bei uostus Rusijos Federacijos lėktuvams bei laivams;

 

ragina ES valstybes nares bei kitas demokratines valstybes paskelbti boikotą Serbijos oro linijoms, kol ši valstybė nustos vykdyti skrydžius į Rusiją;

 

ragina ES valstybes nares užtikrinti, kad valstybėms, fiziniams ir juridiniams asmenims, mėginantiems apeiti ES sankcijas, būtų taikomos antrinės sankcijos;

 

ragina demokratinių valstybių vyriausybes remti Ukrainos ginkluotąsias pajėgas;

 

ragina ES valstybes nares ir jų parlamentarus sutelkti didžiausią politinę paramą Ukrainai ir sudaryti sąlygas ES institucijoms imtis veiksmų, kad Ukrainai nedelsiant būtų suteiktas ES šalies kandidatės statusas ir pradėtas derybų procesas.

 

 

 

 

 

Seimo Pirmininkė

 

Viktorija Čmilytė-Nielsen

 

 

 

Teikia Seimo nariai:

 

Paulius Saudargas

 

Viktorija Čmilytė-Nielsen

 

Laurynas Kasčiūnas

 

Raimundas Lopata

 

Žygimantas Pavilionis

 

Giedrius Surplys

Aurelijus Veyga

Justinas Urbanavičius

 

Vytautas Mitalas

 

Dovilė Šakalienė

 

Saulius Skvernelis

 

Petras Gražulis

 

Andrius Mazuronis