Projektas Nr. XIIIP-4158(2)

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

 

NUTARIMAS

DĖL 2020 METŲ PASKELBIMO ŠVENTOJO JONO PAULIAUS ii METAIS

 

2019 m.                             d. Nr.

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Seimas,

atsižvelgdamas į tai, kad 2020 metais bus minimos popiežiaus šventojo Jono Pauliaus II gimimo 100-sios metinės;

pabrėždamas, kad šventasis Jonas Paulius II – pirmasis Lietuvą aplankęs popiežius; jo vizitas 1993 metais suteikė didelę moralinę ir diplomatinę paramą nepriklausomybę atgavusiai Lietuvai, sustiprino tautos dvasią ir vienybės siekį;

atmindamas, kad popiežius Jonas Paulius II buvo vienas didžiausių pasaulio autoritetų, susitikęs kone su visais pasaulio valstybių vadovais, visų religijų pasekėjų dialogo šalininkas, nuolatinis piligrimas, aplankęs tolimiausius pasaulio kampelius, popiežius, artimas visiems žmonėms. Savo vizito į mūsų šalį metu šventasis Jonas Paulius II pabrėžė dvasinį ryšį su Vilniumi. Būdamas intelektualas, filosofas, poetas ir aktorius, jis mokėjo užmegzti puikų ryšį su kultūros, intelektualų bendruomene ir jaunimu;

atkreipdamas dėmesį į tai, kad Jonas Pauliaus II rėmė Europos integraciją, siekį atkurti jos vienybę, kai geležinė uždanga dalijo pasaulį į du priešingus blokus, ir tapo pagrindiniu permainų, įvykusių 1989 metais, rėmėju;

siekdamas paminėti šventojo Jono Pauliaus II gimimo 100-ąsias metines, pagerbiant popiežių, kuris savo veikla ir autoritetu prisidėjo prie Lietuvos ir kitų Europos Sąjungos valstybių narių vertybinių pokyčių, laisvės siekio ir Europos Sąjungos bendrystės stiprinimo, nutaria:

 

1 straipsnis.

Paskelbti 2020 metus Šventojo Jono Pauliaus II metais.

 

2 straipsnis.

Pasiūlyti Lietuvos Respublikos Vyriausybei:

1) iki 2020 m. kovo 1 d. parengti Šventojo Jono Pauliaus II metų minėjimo programą ir ją patvirtinti;

2) 2020 metų valstybės biudžete numatyti lėšų Vyriausybės patvirtintai Šventojo Jono Pauliaus II metų minėjimo programai įgyvendinti.

 

Seimo Pirmininkas                                                                                             

 

 

Teikia:

Seimo Švietimo ir mokslo komiteto pirmininkas                                                     Eugenijus Jovaiša