Projektas

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

Lietuvos Respublikos architektų rūmų įstatymo NR. X-914 4 STRAIPSNIo PAKEITIMO įstatymas

 

2019 m.           d.  Nr.

Vilnius

 

1 straipsnis. 4 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 4 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Rūmų nariais gali būti visi Lietuvos Respublikoje atestuoti architektai ir architektai, kurių teisė verstis atestuoto architekto veikla pripažinta Lietuvos Respublikoje.“

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

Respublikos Prezidentas

 

Teikia Seimo nariai:                                    Juozas Imbrasas

Petras Nevulis

Artūras Skardžius

Valerijus Simulik

Kęstutis Bacvinka

Audrys Šimas

Jonas Jarutis

Aurelijus Veryga

Andrius Mazuronis