Projektas

 

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

ARCHITEKTŲ RŪMŲ ĮSTATYMO NR. X-914 4 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

 

2019 m.                                            d. Nr.

Vilnius

 

 

1 straipsnis. 4 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 4 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip:

4. Narystės Rūmuose sąlygos ir tvarka (įstojimas, narystės sustabdymas, išstojimas, pašalinimas ir kita) numatomi Rūmų statute. Rūmų tarybos sprendimas dėl Rūmų nario išbraukimo (pašalinimo) iš Rūmų narių sąrašo, kartu yra ir architekto kvalifikacijos atestato ir (ar) architekto teisės pripažinimo dokumento galiojimo panaikinimas.“

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas, įgyvendinimas ir taikymas

Šis įstatymas įsigalioja 2019 m. lapkričio 1 d.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

Respublikos Prezidentas

 

 

Teikia:

Seimo nariai:                                                                 Kęstutis Mažeika

Tomas Tomilinas

Petras Nevulis

Kęstutis Bacvinka