Projektas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

MOKSLO IR STUDIJŲ ĮSTATYMO NR. XI-242 29 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2017 m.                       d. Nr.

 

Vilnius

 

1 straipsnis. 29 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 29 straipsnio 5 dalį ir išdėstyti ją taip:

5. Rektoriumi gali būti nepriekaištingos reputacijos asmuo, turintis mokslo laipsnį arba esantis pripažintas menininkas, turintis pedagoginės ir vadybinės patirties. Direktoriumi gali būti nepriekaištingos reputacijos asmuo, turintis pedagoginės ir vadybinės patirties. Rektoriui (direktoriui) keliami kvalifikaciniai reikalavimai, ne žemesni kaip šiame straipsnyje nurodyti, nustatomi aukštosios mokyklos statute.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentas

 

 

Teikia
Seimo nariai:

Gintaras Steponavičius

Arūnas Gelūnas

Aušra Papirtienė

Mantas Adomėnas