Projektas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

Įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ nr. IX-2206 pakeitimo įstatymo nr. XIII-1864 pakeitimo įstatymas

 

2019 m.                            d. Nr.

Vilnius

 

1 straipsnis. 12 straipsnio 3 dalyje išdėstytos Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 28 straipsnio 4 dalies pakeitimas

Pakeisti 12 straipsnio 3 dalyje išdėstytą Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 28 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip:

4. Šio Įstatymo nustatytais atvejais Migracijos departamentui prašymą išduoti leidimą laikinai gyventi užsieniečiui gali pateikti ne pats užsienietis, o šio Įstatymo 43 straipsnio 2 dalyje, 44 straipsnio 4 dalyje, 441 straipsnio 2 dalyje, 442 straipsnio 4 dalyje, 492 straipsnio 2 dalyje ar 495 straipsnio 4 dalyje nurodyti subjektai.“

 

2 straipsnis. 15 straipsnyje išdėstyto Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 33 straipsnio 2 dalies a punkto pakeitimas

Pakeisti 15 straipsnyje išdėstytą Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 33 straipsnio 2 dalies a punktą ir jį išdėstyti taip:

a) šio Įstatymo 40 straipsnio 1 dalies 42 punkte nustatytu pagrindu, kai užsienietis yra perkeliamas įmonės viduje, ir yra šio Įstatymo 442 straipsnio 1 dalies 3 punkte nurodytas atvejis, taip pat šio Įstatymo 40 straipsnio 1 dalies 13, 15 ir 16 punktuose nustatytais pagrindais;“.

 

3 straipsnis. 19 straipsnio 1 dalyje išdėstyto Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 36 straipsnio 1 dalies 4 punkto pakeitimas

Pakeisti 19 straipsnio 1 dalyje išdėstyto Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 36 straipsnio 1 dalies 4 punktą ir jį išdėstyti taip:

4) pasikeičia Juridinių asmenų registre įregistruoto privačiojo juridinio asmens (toliau – įmonė) arba užsienio valstybėje įsteigtos įmonės filialo ar atstovybės buveinės adresas, kai leidimas laikinai gyventi jam išduotas šio Įstatymo 40 straipsnio 1 dalies 51 punkte, 45 straipsnio 1 dalies 1–22 punktuose ar 495 straipsnio 1 dalies 2 punkte nustatytais pagrindais arba kai leidimas laikinai gyventi jam išduotas šio Įstatymo 442 straipsnio 1 dalies 1 punkte nustatytu pagrindu kaip vadovui, vadovausiančiam priimančiajai įmonei;“.

 

4 straipsnis. 20 straipsnio 2 dalyje išdėstyto Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 43 straipsnio 6 dalies 2 punkto pakeitimas

Pakeisti 20 straipsnio 2 dalyje išdėstyto Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 43 straipsnio 6 dalies 2 punktą ir jį išdėstyti taip:

2) kuris turi leidimą laikinai gyventi, išduotą šio Įstatymo 40 straipsnio 1 dalies 41, 42, 51, 13 ar 16 punkte nustatytais pagrindais;“.

 

5 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja Jungtinei Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystei išstojus iš Europos Sąjungos.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

Respublikos Prezidentas