Projektas

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

SAUGAUS EISMO AUTOMOBILIŲ KELIAIS įstatymo Nr. VIII-2043 2 straipsnio pakeitimo ir papildymo 114 straipsniu

įstatymas

 

 

2023 m.                         d. Nr. ..........

 

 

 

1 straipsnis. 2 straipsnio pakeitimas

Papildyti įstatymo 2 straipsnį 671 dalimi ir ją išdėstyti taip:

671. Stacionari eismo priežiūros priemonė – techninė ir programinė įranga, nejudamai

įtvirtinta keliuose (greičio matuokliai, vaizdo kameros su duomenų perdavimo įranga ir kt.), gebanti fiksuoti automobilio greitį, vietą, laiką, vaizdą ar kitus duomenis, šiuos duomenis perduoti, apdoroti, sugretinti su kitais duomenimis ir skirta Kelių eismo taisyklių pažeidimams fiksuoti.“.

 

2 straipsnis. Įstatymo papildymas 114 straipsniu

Papildyti įstatymą 114 straipsniu:

 

114 straipsnis. Stacionarių eismo priežiūros priemonių įrengimas ir naudojimas

 

1. Siekiant didinti eismo saugumą keliuose gali būti įrengiamos stacionarios eismo priežiūros priemonės. Stacionarių eismo priežiūros priemonių įrengimo tvarką nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybė.

2. Stacionarios eismo priežiūros priemonės, fiksuojančios, kaupiančios ir perduodančios duomenis apie visus ar dalį eismo dalyvių tam tikrame kelio ruože (vidutinio greičio matuokliai ir pan.) gali būti įrengiamos išimtinai tik kelių ruožuose, kuriuose iš anksto yra identifikuota aukšta rizika dėl viršyto greičio ar kitų pažeidimų, kurių užkardymo tikslais šios priemonės planuojamos įrengti, ir kuomet nėra galimybės sumažinti keliamo pavojaus eismo saugumui kitomis kelio infrastruktūros gerinimo priemonėmis.

3. Stacionarios eismo priežiūros priemonės, fiksuojančios, kaupiančios ir perduodančios duomenis apie visus ar dalį eismo dalyvių tam tikrame kelio ruože (vidutinio greičio matuokliai ir pan.), privalo būti įrengtos taip, jog jų veikimo atstumas nebūtų didesnis nei 10 kilometrų. Vidutinio greičio matavimo ruožų gali būti ne daugiau kaip 3, bendras stacionarių eismo greičio matavimo vietų skaičius gali būti ne didesnis kaip 5 viename kelyje.

4. Automagistralėse stacionarios eismo priežiūros priemonės, fiksuojančios, kaupiančios ir perduodančios duomenis apie  visus ar dalį  eismo dalyvių tam tikrame kelio ruože (vidutinio greičio matuokliai ir pan.) gali būti įrengiamos ir eksploatuojamos tik tuose automagistralių ruožuose, kuriuose nėra kelio dangos savybių, galinčių turėti įtakos saugiam eismui kelyje, ir kuriuose, įgyvendinus kitas saugumo priemones (priemonės, mažinančios susidūrimus su laukiniais gyvūnais, apšvietimas, sulėtėjimo juostos ir pan.), autoįvykių skaičius per 4 metus nuo priemonių įgyvendinimo nesumažėjo.

5. Prieš priimant sprendimus dėl stacionarių eismo priežiūros priemonių įrengimo, teisės aktų nustatyta tvarka privalo būti atliktas poveikio asmens duomenų apsaugai vertinimas ir numatytos priemonės užtikrinančios, jog fizinių asmenų teisės ir laisvėms nekiltų didelis pavojus.

 

3 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas

1. Šis įstatymas įsigalioja 2024 m. sausio 1 d.

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybė iki 2023 m. gruodžio 31 d. priima stacionarių eismo priežiūros priemonių įrengimo tvarką.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentas

 

 

 

Teikia

 

Seimo nariai:                                                                                            

 

Mindaugas Skritulskas

 

Kazys Starkevičius

 

Andrius Mazuronis

Andrius Kupčinskas

Viktoras Fiodorovas

Rasa Petrauskienė

Eugenijus Gentvilas