Projektas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

 

NUTARIMAS

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS

SEIMO 2017 M. KOVO 16 D. NUTARIMO NR. XIII-226 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO II (PAVASARIO) SESIJOS DARBŲ PROGRAMOS“ PAKEITIMO

 

2017 m. d. Nr.

 

Vilnius

 

 

Lietuvos Respublikos Seimas n u t a r i a:

 

1 straipsnis.

 

Papildyti Lietuvos Respublikos Seimo 2017 m. kovo 16 d. nutarimu Nr. XIII-226 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo II (pavasario) sesijos darbų programos“ patvirtintos Lietuvos Respublikos Seimo II (pavasario) sesijos darbų programos III skyrių „Lietuvos Respublikos Seimo narių ir Lietuvos Respublikos Seimo frakcijų siūlomi įstatymų ir kitų teisės aktų projektai“ 119 punktu:

Eil.

Nr.

Projekto

Nr.

Teisės akto projekto pavadinimas

Teikia

Siūlo

„119.

XIIIP-547

Pelno mokesčio įstatymo Nr. IX-675   22  straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

V.Sinkevičius,

V.Alekna

V.Sinkevičius“

 

 

 

Seimo Pirmininkas

 

 

 

 

 

 

 

 

Teikia:

 

 

 

 

Seimo narys                                                                                        Virginijus Sinkevičius