Projektas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

 

NUTARIMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO 2020 M. GRUODŽIO 8 D. NUTARIMO NR. XIV-57 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO DELEGACIJŲ SUDARYMO“ PAKEITIMO

 

2023 m.           d. Nr. XIV-

Vilnius

 

 

Lietuvos Respublikos Seimas nutaria:

 

1 straipsnis.

Pakeisti 8 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

8 straipsnis.

Sudaryti Lietuvos Respublikos Seimo delegaciją Lietuvos Respublikos Seimo ir Lenkijos Respublikos Seimo ir Senato narių Asamblėjoje:

1) Vilija Aleknaitė Abramikienė;

2) Valentinas Bukauskas;

3) Ewelina Dobrowolska;

4) Raimundas Lopata;

5) Paulė Kuzmickienė;

6) Kęstutis Mažeika;

7) Andrius Navickas;

8) Monika Navickienė;

9) Česlav Olševski;

10) Beata Pietkiewicz;

11) Liuda Pociūnienė;

12) Edmundas Pupinis;

13) Julius Sabatauskas;

14) Paulius Saudargas;

15) Algirdas Sysas;

16) Saulius Skvernelis;

17) Zenonas Streikus;

18) Giedrius Surplys;

19) Romualdas Vaitkus;

20) Antanas Vinkus.“

 

 

 

 

Seimo Pirmininkas

 

Teikia

Seimo Pirmininko pirmasis pavaduotojas                  (Parašas                   Jurgis Razma