Projektas Nr. XIIP-2823(2)

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

 

NUTARIMAS

DĖL 2018 METŲ PASKELBIMO Vydūno METAIS

 

2015 m. d. Nr.

Vilnius

 

 

Lietuvos Respublikos Seimas, atsižvelgdamas į tai, kad 2018 metais sukanka 150 metų, kai gimė filosofas, rašytojas, publicistas, kultūros veikėjas Vydūnas (Vilhelmas Storostas), n u t a r i a:

 

1 straipsnis.

Paskelbti 2018 metus Vydūno metais.

 

2 straipsnis.

Pasiūlyti Lietuvos Respublikos Vyriausybei:

1) sudaryti Vydūno 150-ųjų gimimo metinių minėjimo komisiją ir iki 2016 m. balandžio 1 d. parengti valstybinę Vydūno metų programą;

2) 2017 metų ir 2018 metų valstybės biudžetuose numatyti lėšų valstybinei Vydūno metų programai įgyvendinti.

 

 

Seimo Pirmininkas                                                                      

 

 

 

 

Teikia

Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto pirmininkė                                     Audronė Pitrėnienė