ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL AKCINĖS BENDROVĖS „ŠIAULIŲ ENERGIJA“ 2021–2023 METŲ INVESTICIJŲ PLANO SUDERINIMO

 

2022 m.                   d. Nr. T-

Šiauliai

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, 16 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 35 straipsniu, įgyvendindama Šilumos tiekėjų investicinių planų derinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2020 m. liepos 2 d. sprendimo Nr. T-288 „Dėl Šilumos tiekėjų investicinių planų derinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 1 punktu, 4 ir 5 punktus, Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2021 m. gegužės 6 d. sprendimą Nr. T-163 „Dėl Akcinės bendrovės „Šiaulių energija“ 2021–2023 metų investicijų plano suderinimo“, atsižvelgdama į akcinės bendrovės „Šiaulių energija“ 2022-06-01 valdybos posėdžio protokolą Nr. 8 ir akcinės bendrovės „Šiaulių energija“ 2022-06-02 raštą Nr. SD-1424 „Dėl AB „Šiaulių energija“ 20212023 metų investicijų plano pakeitimo derinimo“, Šiaulių miesto savivaldybės taryba nusprendžia:

Suderinti naujos redakcijos Akcinės bendrovės „Šiaulių energija“ 2021–2023 metų investicijų planą (pridedama).

 

 

 

Savivaldybės meras