Projektas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

 

DĖL VILKŲ SUMEDŽIOJIMO PER 2018-2019 METŲ MEDŽIOKLĖS SEZONĄ LIMITO PATVIRTINIMO

 

2018 m.                          d. Nr. D1-

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo 6 straipsnio 5 dalies 5 punktu, atsižvelgdamas į Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 258 „Dėl Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių patvirtinimo“, 42 punktu, taip pat į Vilko (Canis lupus) apsaugos plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. rugpjūčio 28 d. įsakymu Nr. D1-699 „Dėl Vilko (Canis lupus) apsaugos plano patvirtinimo“, 36 punktą:

1. T v i r t i n u 110 vilkų sumedžiojimo per 2018-2019 m. medžioklės sezoną limitą.

2. N u s t a t a u, kad 1 punkte nustatytas vilkų sumedžiojimo limitas naudojamas taip:

2.1. 30 vilkų skiriama sumedžioti Alytaus r., Anykščių r,. Elektrėnų, Ignalinos r., Kaišiadorių r., Kalvarijos, Šalčininkų r., Šilalės r., Tauragės r., Trakų r., Ukmergės r., Utenos r., Varėnos r., Vilniaus r. ir Zarasų r. savivaldybių teritorijose;

2.2. 30 vilkų skiriama sumedžioti 2.1 papunktyje nenurodytų savivaldybių teritorijose;

2.3. sprendimas dėl likusių 50 vilkų sumedžiojimo bus peržiūrimas vilkų medžioklės sezono eigoje, atsižvelgus į nustatyto vilkų sumedžiojimo limito panaudojimo greitį ir kitus naujus vilkų populiacijos stebėsenos duomenis.

 

 

 

Aplinkos ministras

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parengė

 

Jolanta Urbelionytė

2018-10-10