Projektas Nr. XIVP-2291(2)

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

SEIMO APDOVANOJIMO – ALEKSANDRO STULGINSKIO ŽVAIGŽDĖS ĮSTATYMO Nr. XIV-117 3 strAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2023 m.                             Nr.

Vilnius

 

1 straipsnis. 3 straipsnio pakeitimas

1.    Pakeisti 3 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

„1. Siūlyti kandidatus apdovanojimui gauti turi teisę fiziniai ir juridiniai asmenys (toliau – pareiškėjai). Šio straipsnio 5 dalies nustatyta tvarka kandidatus gali teikti ir Seimo valdyba.“

2. Papildyti 3 straipsnį nauja 5 dalimi ir ją išdėstyti taip:

„5. Seimo valdyba, siekdama išreikšti deramą pagarbą išskirtinius nuopelnus parlamentarizmo plėtros, demokratijos stiprinimo, valstybingumo idėjų puoselėjimo srityse turintiems asmenims, turi teisę siūlyti kandidatus apdovanojimui gauti. Teikiant, svarstant ir skiriant apdovanojimą Seimo valdybos teikiamam kandidatui, netaikomi šio įstatymo 3 straipsnio 4 dalyje, 6 straipsnio 2 ir 3 dalyse nurodyti kandidatūrų teikimo, atrankos, apdovanojimų skyrimo terminai.“

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

Respublikos Prezidentas

 

                

Teikia

 

Seimo Švietimo ir mokslo komiteto pirmininkas Artūras Žukauskas