Projektas

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

STATUTAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO STATUTO NR. I-399 32 STRAIPSNIO PAKEITIMO   

 

Nr.

Vilnius

 

 

1 straipsnis. 32 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 32 straipsnio 11 punktą ir jį išdėstyti taip:

11) tvirtina Seimo kanceliarijos struktūrą, Seimo kanceliarijoje valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų, pareigybių skaičių;“.

 

2 straipsnis. Statuto įsigaliojimas

Šis statutas įsigalioja nuo 2023 m. liepos 1 d.

 

 

Seimo Pirmininkas