Projektas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

IKITEISMINIO ADMINISTRACINIŲ GINČŲ NAGRINĖJIMO TVARKOS ĮSTATYMO NR. VIII-1031 2, 3, 5, 11, 13, 14, 20 IR 21 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMO NR. XIV-1724 PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

Nr.

Vilnius

 

1 straipsnis. 3, 4 ir 7 straipsnių pripažinimas netekusiais galios

Pripažinti netekusiais galios 3, 4 ir 7 straipsnius.

 

2 straipsnis. 8 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 21 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Administracinių ginčų komisija sustabdo bylos nagrinėjimą Administracinių bylų teisenos įstatymo 100 straipsnio 1 dalies 1-3 punktuose nurodytais atvejais ir atitinkamai 101 straipsnio 1 ir 2 punktuose nustatytais terminais.“

 

3 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas

1. Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 2 dalį, įsigalioja 2024 m. sausio 1 d.

2. Lietuvos administracinių ginčų komisijos pirmininkas iki 2023 m. gruodžio 31 d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentas

 

 

Teikia

Seimo nariai:

 

Rimantė Šalaševičiūtė

Algimantas Dumbrava

Gintautas Kindurys

Deividas Labanavičius

Stasys Tumėnas

Robertas Šarknickas

Dainius Kepenis

Aušrinė Norkienė

Ligita Girskienė

Antanas Vinkus

Eugenijus Jovaiša

Juozas Varžgalys

Dainius Gaižauskas

Asta Kubilienė

Valius Ąžuolas

Vytautas Gapšys

Aurelijus Veryga

Guoda Burokienė

Giedrius Surplys