Projektas

 

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL LEIDIMO VYKDYTI STUDIJAS IR SU STUDIJOMIS SUSIJUSIĄ VEIKLĄ IŠDAVIMO, PATIKSLINIMO IR PANAIKINIMO TVARKOS APRAŠO IR LEIDIMO VYKDYTI SU STUDIJOMIS SUSIJUSIĄ VEIKLĄ IŠDAVIMO,  PATIKSLINIMO IR PANAIKINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2016  m.                           Nr.

Vilnius

 

Įgyvendindama Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo  42, 43 ir 44 straipsnius  Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Patvirtinti Leidimo vykdyti studijas ir su studijomis susijusią veiklą išdavimo, patikslinimo ir panaikinimo tvarkos aprašą (pridedama).

2. Patvirtinti Leidimo vykdyti su studijomis susijusią veiklą išdavimo, patikslinimo ir panaikinimo tvarkos aprašą (pridedama).

3. Pripažinti netekusiu galios Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. lapkričio 4 d. nutarimą Nr. 1423 „Dėl Leidimo vykdyti studijas ir su studijomis susijusią veiklą išdavimo tvarkos aprašo ir Leidimo vykdyti su studijomis susijusią veiklą išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais.

4. Šis nutarimas įsigalioja 2017 m. sausio 1 dieną.

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                     

 

 

 

Švietimo ir mokslo ministras