Projektas

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

VISUOMENĖS INFORMAVIMO ĮSTATYMO NR. I-1418 39 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMAS

 

2018 m.                  d. Nr.

Vilnius

 

1 straipsnis. 39 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 39 straipsnio 13 dalį ir ją išdėstyti taip:

13. Kaip laikomasi šio ir kitų įstatymų nustatytų reikalavimų reklamai, kontroliuoja Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba ir Komisija, bendradarbiaudamos su kitomis viešosios informacijos rengėjų ir (ar) skleidėjų veiklos reguliavimo institucijomis ir reklamos savitvarkos institucijomis.“

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas

1.   Šis įstatymas įsigalioja 2019 m. sausio 1 d.

2. Iki šio įstatymo įsigaliojimo Konkurencijos taryboje pradėtos, bet nebaigtos Reklamos įstatymo pažeidimų nagrinėjimo procedūros bei gauti skundai, dėl kurių iki šio įstatymo įsigaliojimo nėra priimtas sprendimas dėl Reklamos įstatymo pažeidimų nagrinėjimo procedūros pradėjimo, baigiami nagrinėti pagal iki šio įstatymo įsigaliojimo galiojusius teisės aktus.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

Respublikos Prezidentas

 

 

Teikia

Seimo narys 

Virginijus Sinkevičius